Kyläkirje

Kyläkirje on kyläyhdistyksen tiedotuskirje jäsenille. Kaikki eivät pääse lukemaan internet-sivuilla tapahtuvaa ajankohtaista tiedotusta, joten heitä varten kylätoimikunta lähettää tarvittaessa, mutta kuitenkin vähintään kerran vuodessa paperisen kirjeen kaikille jäsenille.

Jäsenkirjeet ovat luettavissa myös nettisivuilla, kirjeet avautuvat alla olevista linkeistä.