Kaiken maailman linkkejä

• Menoinfo - Hämeenlinnan seudun menovinkit
Hämeen Sanomat
Hämeenlinnan kaupunkiuutiset
Janakkalan sanomat

• Häme-Wiki
• Renko-Seura ry
• Nummenkylä ry
• Hämeen kylät ry
• Linnaseutu ry
• Rehakan-Irjalan kyläyhdistys
• Vähikkälän väljämä
• Viralan kyläyhdistys
• Säätutka

• Aina Groupin sääsivu
• Metsäpalokartta
• Verkossa toimiva kuvankäsittelyohjelma
• Open Office - ilmainen toimisto-ohjelmisto
• Solmujen kuvallisia teko-ohjeita
• Katsastajan käsikirja - tietoa auton katsastukseen
• Lakitietoa - Valtion säädöstietopankki FINLEX
• Yhdistyslaki
• Tieliikennelaki
• Tieliikenneasetus
• Ajoneuvolaki
• Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä
• Asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista
• Asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista
• Liikenneministeriön päätös auton rakenteen muuttamisesta
• Asetus traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista
• Autoverolaki
• Laki yksityisistä teistä
• Asetus yksityisistä teistä
• Yhteisaluelaki
• Kalastuslaki
• Kalastusasetus
• Metsälaki
• Valtioneuvoston asetus metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä
• Luonnonsuojelulaki
• Luonnonsuojeluasetus
• Ympäristönsuojelulaki
• Ympäristönsuojeluasetus
• Jätelaki
• Jätevesiasetus
• Maa-aineslaki
• Vesilaki
• Vesiasetus
• Ampuma-aselaki
• Ampuma-aseasetus
• Metsästyslaki
• Metsästysasetus