KUTSU KALOISTEN KYLÄYHDISTYS RY:N YLIMÄÄRÄISEEN KOKOUKSEEN

Aika: sunnuntaina 31.7.2022 klo 15.00
Paikka: Kaloisten kylätalo, Asemintie 349, 14300 Renko
Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen järjestäytyminen
- sihteeri
- pöytäkirjantarkastajat
- ääntenlaskijat
5. Yhdistyksen puheenjohtajan vaali.
Puheenjohtaja valitaan ajalle 1.8.-31.12.2022
6. Mahdolliset muut asiat
7. Kokouksen päättäminen

Kahvitarjoilu alkaa klo 14.00

TERVETULOA!

Kaloisten Kyläyhdistys Ry
kylätoimikunta