KALOISTEN KYLÄYHDISTYKSEN TOIMIKUNTA 2020

Puheenjohtaja: Mirva Pääkkönen

Varapuheenjohtaja: Jari Ketopelto
Sihteeri: Sara Salonen

Talousjouhtaja: Perttu Laakso
vuokraus: p. 045 7730 2797
perttu.laakso(at)gmail.com

Jäsenet:

Markku Rantanen

Tero
Salonen
Anna-Liisa
Liljeqvist

Yhdistysavustaja: Tipi Taskinen 30.4.2020 asti
p. 050 564 7078
tipi.taskinen(at)gmail.com

Yhdistys s-posti: kaloistenkylayhdistys(at)outlook.com