TOIMINTASUUNNITELMA 2023

Vuoden 2022 toimintasuunnitelmaan voi tulla huomattavia muutoksia riippuen koronapandemian etenemisestä ja siihen liittyvistä mahdollisista viranomaisrajoituksista. Tämä suunnitelma on laadittu pääosin olettaen, ettei näitä rajoituksia enää tule.

Kyläyhdistyksen toiminnassa tulee olla pääasiallisin tavoite päästä normaaliin toimintaympäristöön. Se tarkoittaa, että pyrimme järjestämään aiempien vuosien suosituimpia tapahtumia ja myös ideoida uusia. Vuonna 2022 tulee kuluneeksi 40 vuotta kylätoiminnan aloittamisesta Kaloisissa. Tämän kunnioitettavan ajan juhlistamiseksi kesän Renko-viikon aikaan tullaan järjestämään tavanomaista isompi tapahtuma.

Jäsenistön määrä on pitkään ollut hieman 200 jäsenen yläpuolella. Viime vuosina poistumaa on ollut liian paljon. Jäsenien määrän nostamiseksi tullaan tekemään uusia kampanjoita ja niissä keskitytään erityisesti saamaan lisää aktiivijäseniä. Kylälle on muuttanut paljon uusia ihmisiä, joiden mukaan tuloa tullaan aktivoimaan.


Yhdistyksen kokoukset eli kyläkokoukset pidetään sääntöjen mukaisesti kaksi kertaa vuodessa. Kevät- ja syyskauden lopussa. Tarvittaessa kyläkokous voidaan kutsua muulloinkin koolle.
Kylätoimikunta kokoontuu yleensä kuukausittain. Kokouspäivä ja -aika sovitaan kylätoimikunnan kokouksissa jäsenille sopivaksi.


Tiedotteita jäsenille lähetetään sähköposti- ja tekstiviesteillä. Tiedotteet julkaistaan laajemmassa muodossa www.kaloinen.fi -nettisivulla ja Facebookissa Kaloisten kyläyhdistys ry:n sivulla. Virallisena tiedotuslehtenä toimii Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset. Erillisiä kyläkirjeitä lähetetään tarpeen mukaan.


Kaikille avoimet tapahtumat löytyvät lisäksi maakunnan ilmaisista tapahtumakalentereista.


Toimintavuoden aikana kylätalo Tukikohdassa jatkaa
kokoontumisiaan kolme harrastusryhmää:

Käsityökerho, joka kokoontuu viikoittain ja opiskelee uusia käsityötekniikoita perinteisten käsitöiden lisäksi.

Historiatyöryhmä, jonka tavoitteena on saada aikaan Kaloisten historian kertomuksia-

Mölkkykerho, joka kokoontuu kesäkaudella


Ryhmät ovat kaikille halukkaille avoimia. Koska tällaiset harrastusryhmät nostavat Tukikohdan käyttöastetta, uusien ryhmien tuloa mukaan toimintaan rohkaistaan. Lisäksi yhteisiä illanviettoja ja muita tilaisuuksia järjestetään erillisten ilmoitusten mukaan.


Kyläyhdistys on saanut hankerahoituspäätöksen Tukikohdan remontointia koskien. Projektiin saatiin jatkoaika koronapandemiasta johtuen ja projektin rahoitusta jatketaan vuoden 2022 loppuun asti. Työlistalla ensi toimikaudella on tanssiladon katon kunnostus ja Tukikohdan lattian uusiminen sekä lämmöneristyksen parantaminen. Lattiatyöt aloitetaan syksyn 2021 aikana ja tanssiladon katon uusiminen kesän alussa. Remontointi on laskettu pitkälti talkootyön varaan, joten talkooväkeä tarvitaan tulevana vuonna.


Valajärven mökki kiinteistönä on vanha, joten sen suosion kautta saadut tulot menevät isolta osin mökin kunnostukseen. Kyläyhdistykselle parasta onkin hankkia pitempiaikaisia vuokralaisia hiljaisille ajanjaksoille, jolloin tulovirta olisi tasaisempi. Kesäkausi kuitenkin pidetään avoimena kaikille erityisesti jäsenistöä ajatellen. Valajärven poltetun laavun paikalle rakennetaan Rengon Säästöpankkisäätiön avustuksen turvin huipputasoinen nuotiopaikka.

Avoimet Kylät- tapahtuma on saanut hyvän vastaanoton, joten osallistumme vastaavaan tapahtumaan myös ensi vuonna, mikäli se järjestetään.


Renkoviikolle osallistuminen on ollut yhdistykselle tärkeää. Myös vuonna 2022 olemme mukana Renkoviikolla, mikäli se järjestetään. Muussa tapauksessa järjestämme omaa toimintaa heinäkuulla 2022.


Tammikuu – huhtikuu

* Talvitapahtuma

* Tripla-hankkeessa mukana, jos hanke jatkuu vielä vuonna 2022

* kylälounaat ja kyläkahvila erikseen päätettävinä päivinä

* käsityökerho kokoontuu

* Kyläyhdistyksen kevätkokous

* erillinen naisten tapahtuma

* mahdollinen karaokekerho


Toukokuu – elokuu

* Kevätsiivoustalkoot Tukikohdassa ja Valajärven mökillä.

* Remontointihanke jatkuu

* kylälounaat ja kyläkahvila erikseen päätettävinä päivinä

* Avoimet Kylät –tapahtuma

* Iltatori Renkoviikolla sekä heinä- elokuulla erikseen päätettävinä perjantai-iltoina.

* kylätoiminnan 40-vuotistapahtuma

* Renkoviikolla muita tapahtumia Tukikohdassa (esim. pyöräretki, tanssit, kahvila Tervapirtti avoinna, pajatoimintaa)

* Kesäkauden päättäjäiset

* mölkkyryhmä kokoontuu

* käsityökerho kokoontuu

* kesäretki

* moottorisahan käyttökurssi

Syyskuu – joulukuu

* Syyssiivoustalkoot Tukikohdassa ja Valajärvellä

* kylälounaat ja kyläkahvila erikseen päätettävinä päivinä

* talkooväen kiitosillallinen

* käsityökerho kokoontuu

* mölkkykerhon saunailta

* lauluilta

* Kyläyhdistyksen syyskokous

* itsenäisyyspäivän lipunnosto

* Joulutapahtuma