YHTEYSTIEDOT

Anne Tiensuu, puh 044 578 7534
Veli-Pekka Ääri, puh 0400 376 373
Carola Vanhanen, carola.vanhanen@outlook.com
Sara Kaloinen, sarakaloinen@gmail.com, puh 044 975 9333

TILANNEKATSAUS (20.6.2023)

Petteri Orpon hallitus on ohjelmassaan linjannut seikkaperäisesti, että ratayhteyttä Oulusta - Helsinkiin kehitetään nykyisen pääradan linjauksella. Suomi-rata Oy, jossa valtion omistus on 51% ajetaan alas ja Suomiradan (Mettäradan) suunnittelusta luovutaan. Ns. Lentorataa valmistellaan jatkossa uudessa organisaatiossa. Turku-Helsinki ns. tunninjunan -ratasuunnittelua jatketaan, samoin jatketaan Itäradan suunnittelua sen omassa hankeyhtiössä.

Liikenne- ja viestintäministeriksi nouseva hämeenlinnalainen Lulu Ranne (PS) on avainasemassa väyläasioiden käytäntöön saattamisessa.

Erittäin laajapohjainen nykyisen pääradan kehittämiseksi muodostettu vaikuttajaliike on onnistunut työssään erinomaisesti. Hämeen Liitto, Hämeenlinnan kaupunki, Suomen Luonnonsuojeluliitto, Etelä-Hämeen piiri sekä kyläyhdistyksemme alainen Hittoon Mettärata -kansanliike toimivat samaan tavoitteeseen kukin omilla tavoillaan ja toinen toistaan tukien. Yhteistyö tuotti toivotun tuloksen.Uutta ratalinjaa ei tule.

Hittoon Mettärata -kansanliike järjestää kesän aikana karonkan kaikille sen toimintaan osallistuneille omakustannushinalla ja/tai nyyttikestiperiaatteella. Asiaan palataan ja osallistuneet henkilöt kutsutaan mukaan myöhemmin.

Hyvää juhannusta ja kesää 2023!

TILANNEKATSAUS (1.5.2023)

Hittoon Mettärata -liike on koko hallitsuneuvottelujen ajan kontaktoinut eri puolueiden edustajia ja nyt myös hallitusneuvottelijoita henkilökohtaisesti. Toivomme, että viestimme menisi läpi ja uudet suunnitellut 15 miljardin euron ratalinjaukset saataisiin torpattua täysin turhina ja yhteiskunnallemme aivan liian kalliina.

Päärata ja muiden rata- ja tieväylien korjausvelka on nyt jo yli 3,5 miljardia euroa. Tämän hallituksen suuri iso uusi asia on huomata hyvä vanha ja osoittaa kestävän kehityksen hallintaa korjaamalla ja kehittämällä nykyistä väylästöämme ehdaksi.

Kokoonnumme seuraavan kerran kylätalolle maanantaina 8.5.2023 klo 18.

ASIAA VÄYLISTÄ keskiviikkona 5.4.2023 klo 18

Kaloisten kylätalolla (Asemintie 349) on eduskunnan jättävä kansanedustaja Kalle Jokinen Hittoon Mettärata -ryhmän vieraana.

Jokinen tuntee väyläasiat hoidettuaan valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston puheenjohtajuutta eduskunnassa.

Tervetuloa tapaamaan maanteiden, vesiväylien ja rautateiden asiantuntijaa.

Kylätalon kanttiini palvelee vieraita.

Suuri vaalitapahtuma ja Hittoon Mettärata -liikkeen tapaaminen olivat onnistuminen.

Lauantaina 11.3.2023 Kaloisten kylätalolla vieraili vajaa 200 ihmistä, 25 kansanedustajehdokasta, 2 kansanedustajaa, 6 vaaleissa mukana olevan puolueen telttaporukkaa ja 30 yhdistyksen edustajat suunnitellun mettäradan alle jäävistä kunnista.

Vaalipaneeli täytti kylätalon pääsalin päätoimittaja Markus Pirttijoen moderoiman korkealaatuisen ja runsaasti kiitosta saaneen vaalipaneelin ajaksi.

Pellolle rakennettu demonstraatio 65 metriä leveästä ratakäytäväalueesta sai ansaittua huomiota ja herätti runsaasti keskustelua. Kun asiat saavat visuaalisen ilmeen, ne konkretisoituvat paremmin. Demonstraation kaatuminen navakassa tuulessa tilaisuuden lopiussa sai arvoisensa aplodit: "Sinne meni, Hittoon!"

Hittoon Mettärata -tunnus sai myös huomiota ja kiitosta. Sen edessä otettiin päivän aikana satoja valokuvia. Kyläyhdistyksen kanttiinissa ja grillissä myytävää riitti ja tästä erityinen kiitos kanttinia tukeneille yksityishenkilöille sekä Rengon säästöpankkisäätiölle. Tervapirttiin rakennettu makea taidenäyttely STOP Metsäradalle teki päivän annista monimuotoisen ja mielenkiintoisen.

Talkoolaisia osallistui tapahtuman rakentamiseen ja kokoamiseen noin 20, josta heille jokaiselle erityinen kiitos. Kyläyhdistys haluaa kiittää myös kaikkia puolueita ja panelisteja, jotka tekivät tapahtumasta erityisen. Ja toivottaa heille kaikille menestystä kevään eduskuntavaaleihin. Virallinen äänestyspäivä on sunnuntaina 2.4.2023, ennakkoäänestys Suomessa tapahtuu 22.-28.3.2023.

Tapahtumasta otettuja valokuvia on näytillä kylätalolla Tupatiistaina 14.3.2023 klo 14-17.

Mitä voin tehdä?

OLEMME KUTSUNEET 450 YHDISTYSTÄ KALOISIIN 11.3.2023

Olemme keränneet 450 yhdistyskontaktia verkkosivujen avoimista tietokannoista niiden kuntien alueelta, joiden kautta on suunniteltu uutta ratakäytävää. Lähetimme näille yhdistyksille tiedotteen Suomi-rata Oy:n suunnitelmista ja kutsun saapua Kaloisten kylätalolle lauantaina 11.3.2023 klo 13-16 ottamaan asiasta lisää selvää ja osallistumaan asian tiimoilta käytävään keskusteluun ja vastatoimien suunnitteluun. Olemme saaneet paljon palautetta ja kutsuihin ollaan vastaamassa.

Kutsuja on lähetetty mm. partiyhdistyksille, maa- ja metsätalouden yhdistyksille, kyläyhdistyksille, pitäjäseuroille, metsästys- ja riitanhoitoyhdistyksille, harrastusyhdistyksille, vapaapalokunnille ja osakaskunnille.

VAALIPANEELIN VETÄÄ TOIMITTAJA KATI TURTOLA

Rengon Suuren vaalipaneelin vetää YLE:n renkolainen toimittaja Kati Turtola. Vaalipaneeliin osallistuu kahdeksan puoluetta. Eräs teema-alue tulee olemaan Suomi-rata Oy:n omistajanohjaus -politiikka.

MAASTOON SUUNNITTEILLA DEMONSTRAATIO RATAKÄYTÄVÄSTÄ

Maalailemme maastoon näkyville miltä 50-60 metriä leveä kaistale käytännössä näyttää. Demonstraation tarkoitus valmistua 11.3.2023 Suureen vaalitilaisuuteen mennessä.

Tulevat toimenpiteet

Laadimme oman kannanoton ja kutsumme mukaan suunnitellun rata-alueen kaikki kunnat ja yhdistykset. Osoitteistojen keruu on käynnissä. Tämä kannanotto annetaan puolueille huhtikuussa 2023 vauhdittamaan kielteistä kantaa hallitusneuvotteluissa. Tämä metsärata-hanke on pysäytettävä nyt. Tästä enemmän myöhemmin.

Lähestymme suunnitellun ratakäytävä-alueen muita yhdistyksiä ja järjestöjä kirjeitse ja sähköpostein viikon 8 aikana. Kutsumme heidät mukaan toimintaamme ja vaalitapahtumaamme.

Laadimme viestintäsuunnitelman, jolla levitämme tietoa Jyväskylän seudulle, että tämä suunniteltu Suomira-ratakäytävä ei todellakaan edesauttaisi heidän junaliikenteensä paranemista, kuten heille on väläytelty. Jyväskylän seudulle ei ole tulossa uusia rataväyliä, ja uusi rata Tampereen ja Helsingin välillä ainoastaan heikentäisi pääradan kuntoa, koska varaa kahden ratakäytävän ylläpitoon olisi entistä vähemmän. Jo nyt Väylävirastolla on valtavat korjausvelat eikä niille ole luvassa varoja edes näin yhden radan aikakautena. Miten sitten kahden? Suunniteltu uusi ratakäytävä tukee vain ja ainoastaan Tampereen kaupunkia koko Suomen kustannuksella.

Järjestämme lauantaina 11.3.2023 klo 13 - 16. Kaloisten kylätalolla suuren vaalitilaisuuden, jonka vaalipaneeliin (klo 14) kutsutaan eduskuntavaalien Hämeen vaalipiirissä toimivat puolueet ja lehdistö.

Tuotamme materiaalia, joka esittelee ratakäytävän todellisuuden meidän näkökulmastamme ja aktivoimme ihmisiä lähtemään toreille tapaamaan kansanedustajaehdokkaita ja puhumaan hankkeen vaikutuksista omissa viiteryhmissään aktiivisesti.

Harkitsemme lakialoitetta, jolla kolmannen osapuolen maankäyttöön kohdistuvat ilmaan heitetyt julkiset suunnitelmat, tulisivat vahinkokorvauksen piiriin. Tässähän suunnitellaan nyt ratakäytävän alueella maanomistajien maille ikään kuin täydellä luvalla kolmannen osapuolen liiketoimintaa, joka ei ole yleisen edun mukaista. Suunnittelu on jo aikaansaanut kiinteistökaupalle ja liiketoiminnoille taloudellisia vahinkoja.


Tehdyt toimenpiteet

Olimme mukana laatimassa ja kannustamassa allekirjoitukseen Suomen Luonnonsuojeluliiton laatimassa kannanotossa, joka keräsi nimiä helmikuussa yli 15.000. Kannanotto on luovutettu viranhaltijoille ja poliittisille liikkeillle.

Osallistuimme verkkokokoukseen Suomi-rata Oy:n kanssa 2.2.2023. Kokouksessa oli mukana noin 100 henkilöä. Lopputulemana voidaan tiivistää, että osapuolet ovat kaukana toisistaan, ja ratayhtiö jatkaa saamansa toimeksiannon suunnittelua systemaattisesti. Huomionarvoista kokouksessa olivat ratayhtiön käyttämät esittelykalvot suunnitellun ratakäytävän osalta, sillä niissä tiedot oli koottu välillä koko nykyisen pääradan osalta yhteen lukuun ja toisinaan suomirata oli jatkettu jäämerelle asti. Annettujen tietojen valossa, ratayhtiön tuottamat tiedot on aina syytä arvioida huolellisesti. Luottamus markkinointiviestinnän genrellä laadittuihin laskelmiin ja kannattavuuslukuihin ja vaikuttavuuden visioihin on syytä kyseenalaistaa vahvasti.
Kokouksessa käytettiin neljä vastaboolin puheenvuoroa, Hittoon Mettärata -liikkeestämme Markus Pirttijoki ja Sara Kaloinen saivat käyttää niistä kaksi.

Mielipidekirjoitukset
Olemme rohkaisseet jäseniämme kirjoittamaan lehtiin ja sosiaaliseen mediaan asiasta omaa totuuttamme ja huomioitamme suunnitelmien osalta. Näitä onkin julkaistu mm. Hämeen Sanomissa, Lopen lehdessä. Seutusanomissa ja Akaan seudussa. Edelleen kannustamme jokaista tällaiseen toimintaan.


TULEVAT KOKOONTUMISET

Joka kuukauden 2. maanantai.

5.4.2023 klo 18.00 Kylätalolla

10.4.2023 klo 18.00 Kylätalolla

8.5.2023 klo 18.00 Kylätalolla